video play

NGDiet – ефективно отслабване, базирано на нашите гени

Генетичните фактори представляват 40% до 80% от разликите в телесното тегло. Освен нашите гени, нашите хранителни нужди също зависят от нашата възраст и от средата, в която живеем. Те са предмет на сравнително нов тип наука за храната, наречена персонализирано хранене. Чрез анализа на хранителните вещества ние можем да идентифицираме специфичните нужди на всеки индивид и по подходящ начин да разработим хранителен план, който да доведе до оптимален прием на хранителни вещества и поддържане на естественото тегло.

Научете повече за теста NGDiet. https://vitayana.com/dnk-test/

Write a comment