Линия здраве – нужните реформи в здравеопазването с д-р. Антония Първанова

Какво е състоянието на българското здравеопазване и какви са перспективите пред неговото развитие?

Гледайте разговора на Яна Данаилова с д-р Антония Първанова, специалист по здравен мениджмънт, обществено здраве и здравна политика.

Чуйте анализа на д-р. Първанова върху състоянието на здравната система, недостатъците на здравната политика и възможностите за реформи в здравеопазването, които предполага Планът за възстановяване.

Ако ви интересува какво е значението на здравната профилактика, какво е качеството на хранителната ни култура, какви рискове крие самолечението и липсата на грижа от страна на специализирани хранителни специалисти, гледайте цялото предаване с автор и водещ Яна Данаилова.

Write a comment