video play

Здравословно хранене на децата в детските градини

С рецепта за суров шоколад от авокадо отново си позволявам да повдигна темата за здравословното хранене на нашите деца в детските узебни заведения

България е на водещите места на страните с детско затлъстяване…

По отношение на здравословното хранене в „Национална здравна стратегия 2020“ е залегнала необходимостта от промоция на здравословно и балансирано хранене през всички етапи на живота, както и нуждата от интердисциплинарен подход, интегриращ медицинските с други методи (социални, педагогически, комуникационни, организационни) за укрепване и подобряване на здравето на хората, преди да е настъпил болестният процес. Вярвам, че изграждането на висока хранителна култура от най-ранна детска възраст е един от най-ефективните методи и средства за надеждна здравна превенция на обществото и значимостта на детското хранене следва да бъде водещ обществен приоритет с оглед възпитанието и отглеждането на здрави и успешни млади българи.

Също така, считам, че увеличаването на процента на заболеваемост на децата от тъй наречените „болести на съвременното общество“ като хранителни алергии и непоносимости налага специфичен подход в изхранването и възпитанието на децата, като цяло, но най-вече на тези със специфични здравословни нужди.

Считам, че е време за по-съществена промяна, за иновация в храненето на децата, което да започне от мястото, където те се учат на здравословен начин на живот и където прекарват най-много време в светлата, съзнателна част от деня, а именно от детската градина. Мисля, че това е мястото, където да им бъдат дадени знания и да се изградят навици за здравословно хранене.

Бих искала да изразя своята радост и адмирации към подетата от Министерство на здравеопазването инициатива за промени в наредбата за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските учебни заведения

Но мисля, че и ние родителите следва да заявим ясно и категорично своята воля и желание за позитивна промяна!

За децата!

За здравето на децата на България!

Write a comment