video play

Яна – Детското хранене и вредата от джънк храните

Яна в предаването “Здравето отблизо”- Пристрастяващият ефект и вредата на джънк храните за детския организъм и здраве.

Write a comment