video play

Да помогнем на Краси да отгледа петте си прекрасни дечица!

Вели винаги ще остане в сърцата ни!

Тя остави и вълшебна следа от своя, за жалост, кратък житейски път! Петте прекрасни дечица винаги ще помнят своята майка. Както и ние…

Но сега, отговорността да ги отгледа, образова и възпита е на техния баща Краси. Нека всички ние проявим човечност, хуманност, съпричастност и всеки, с каквото може, да помага от сърце и душа!

Който има желание може да се свърже с мен, Яна Данаилова или да дари диретно средства по персоналната сметка на бащата на децата Красимир Иванов.

BG12STSA93000024914906

Красимир Цветанов Иванов

От свое име, от името на децата и семейството, сърдечно благодаря!

Write a comment