video play

Яна за любовта и хранителните навици

В открит разговор в рубриката “Моят Живот”, предаването “Всеки следобед с Криси”, Яна сподели своите възгледи относно значимостта на хранителните навици за съвременните взаимоотношения между партньорите. Как предпочитанията ни за храна могат да повлияят на избора ни на партньор и могат ли двойките да си влияят и да се променят по отношение начина си на хранене?

Храненето заема все по-значима роля за хармонията в отношенията между двойките. От една страна да се храниш естествено и непринудено пред някого до голяма степен означава да го допуснеш в най-личния си и съкровен свят. От друга страна по отношение на хранителните навици и предпочитанията за храна при двойките действа закона за резонанса или законът на обмен на енергии, според който всъшност не противоположностите, а сходните, подобните души се привличат и ние на физическо, ментално и емоционално ниво откликваме само на сходни души с аналогични нива и честоти на вибрации.

Съгласно действието на закона на резонанса, партньорите често се събират поради сходства в харектерите, интересите, предпочитанията или просто поради енергиен резонанс. Сходството в хранителните навици е един от факторите, предпоставка за установяване на хармонични и трайни взаимоотношения. Освен че се избират по сходства, партньорите могат и да си влияят и въздействат, така че да преодоляват различията в хранителните навици и предпочитания.

Write a comment